Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.orientstock.cz a www.orientstock.com. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Datum účinnosti: 1. 1. 2020

Toto jsou všeobecné obchodní podmínky společnosti GFK Pro, s.r.o., jejíž sídlo je na adrese Na spojce 511/9, 101 00 Praha 10 – Vršovice, identifikační číslo 085 21 981, identifikační daňové číslo CZ 085 21 981 pro prodej a nákup zboží zákazníkům na webových stránkách.

ÚVOD

Vítejte na stránkách všeobecných obchodní podmínek společnosti GFK Pro, s.r.o.

Tyto všeobecné obchodní podmínky si prosím pečlivě přečtěte před tím, než na webovou stránku vstoupíte nebo si objednáte z webové stránky zboží.

Pokud na webovou stránku vstoupíte a/nebo si objednáte zboží, souhlasíte s tím, že budete těmito všeobecnými obchodními podmínkami vázáni.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na zákazníky sídlící v České republice, kteří na webovou stránku vstoupí.

OBSAH

 1. DEFINICE
 2. REGISTRACE
 3. ZBOŽÍ A CENA ZBOŽÍ
 4. NÁKUP ZBOŽÍ A VYTVOŘENÍ SMLOUVY
 5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZÁKAZNÍKEM, VRÁCENÍ ZBOŽÍ
 6. ZÁRUKA
 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY
 8. DOPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 10. ROZHODNÉ PRÁVO, ORGÁN DOZORU A ŘEŠENÍ SPORŮ
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 12. KONTAKTY

 

 

 1. DEFINICE

Definice pojmů používaných v těchto Všeobecných obchodních podmínkách:

„Prodejce“, „my“ nebo „nás“ odkazují na společnost GFK Pro, s.r.o.

„Spotřebitel“ znamená osobu, která jedná za účelem, který je zcela nebo částečně mimo obchod, podnikání, řemeslo nebo povolání tohoto jednotlivce.

„Smlouva“ znamená smlouvu o prodeji zboží uzavřenou mezi zákazníkem a společností GFK Pro, s.r.o.

„Zákazník“ znamená uživatele webové stránky Orientstock.cz nebo Orientstock.com, bez ohledu na to, zda se jedná o Spotřebitele nebo Podnikatele.

„Zboží“ znamená zboží, které je inzerované na webových stránkách Orientstock a je určené k prodeji.

„Osobní údaje“ znamenají údaje, které zákazník poskytl při registraci na webové stránce nebo při vytvoření objednávky.

„Podmínkami“ nebo „VOP“ se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky.

„Podnikatel“ osoba, která naplňuje definici podle §420-§422 díl 5, hlava II, obecná část zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník.

„Webová stránka“ znamená internetovou stránku umístěnou na adrese www.orientstock.cz a www.orientstock.com.

 1. REGISTRACE

Registrace a poskytnutí Osobních informací

Registrace není povinná; je a vždy bude bezplatná.

Pokud se zaregistrujete, nebudete vyzváni k opětovnému vyplnění svých osobních údajů při příštím objednání zboží.

Tím, že se zaregistrujete jako uživatel webové stránky, zaručujete, že:

 1. Osobní údaje, které poskytnete při registraci jako uživatel, jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné ve všech ohledech. V případě jejich změny je bezodkladně upravíte ve svém profilu a oznámíte nám tak změnu svých osobních údajů.

Souhlasíte s tím, že se nebudete při registraci vydávat za jakoukoliv jinou osobu nebo subjekt a že nepoužijete falešné jméno nebo jméno, k jehož použití nemáte oprávnění.

 1. ZBOŽÍ A CENA ZBOŽÍ

Popis zboží

Popis hlavních vlastností zboží lze nalézt na produktových stránkách, které se nachází na webové stránce.

Bylo vyvinuto veškeré úsilí s cílem zajistit, aby popis a specifikace zboží byly co nejpřesnější. Ačkoliv je ale reprodukce barev součástí podrobného zobrazení, mohou se barvy u skutečného zboží nepatrně lišit.

Vynakládáme veškerou přiměřenou péči, abychom zajistili, že veškeré údaje, popisy a ceny zboží, které se objeví na webové stránce, budou správné v okamžiku, kdy byly do systému příslušné informace vloženy. I když se snažíme udržovat webovou stránku co nejaktuálnější, informace, které se na této webové stránce v určitou dobu objeví, nemusí vždy odrážet dostupnost v okamžiku, kdy zadáte objednávku. Cena produktu bude uvedena v přijetí objednávky.

Nabídka zboží

Nabídkou zboží se rozumí vybrané zboží nabízené prostřednictvím katalogu na stránkách internetového obchodu, kde prodávající oznamuje zákazníkovi před uzavřením kupní smlouvy, resp. před odesláním objednávky jasným a srozumitelným způsobem hlavní vlastnosti zboží nebo charakter služby jakož i další zákonem vyžadované skutečnosti v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace.

Cena zboží

Ceny zboží uvedené na webové stránce jsou uváděny včetně DPH, se všemi případnými zákonnými poplatky a nezahrnují náklady na doručení ani případný poplatek za dobírku, které se připočítávají k celkové splatné částce. Náklady na doručení se liší podle zvoleného způsobu dopravy, dopravce a způsobu platby. Tyto ceny nezahrnují dovozní cla, daně, které mohou být účtovány místními orgány při přepravě do zemí mimo Evropskou unii.

Ceny a nabídky se mohou lišit a mohou být k dispozici pouze po omezenou dobu. Všechny ceny a nabídky jsou závislé na dostupnosti a mohou být podle uvážení společnosti GFK Pro, s. r. o. staženy nebo upraveny. Společnost GFK Pro, s. r. o. nemá povinnost Vám prodat zboží, které bylo označeno nesprávnou cenou.

 1. NÁKUP ZBOŽÍ A VYTVOŘENÍ SMLOUVY

Obecné informace o uzavření kupní smlouvy

Smlouva mezi Vámi a společností GFK Pro, s. r. o. bude uzavřena v českém jazyce.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem vzniká doručením objednávky zboží s povinností platby ze strany spotřebitele prodávajícímu. Prodávající potvrdí přijetí objednávky zprávou na elektronickou adresu spotřebitele.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonickou komunikaci) si hradí kupující sám.

Zákazník ve svém zájmu odkontroluje neporušenost zásilky a v případě nejasností nebo poškození obalu tuto skutečnost ihned řeší s dopravcem – nejčastěji prostřednictvím protokolu o poškození zásilky. Současně zákazník po převzetí balíčku kontroluje správnost zaslaného zboží a v případě nejasností obratem kontaktuje zákaznickou linku.

Dokončením objednávky se zákazník zavazuje k jejímu převzetí. Pokud tak neučiní, bude vyzván k úhradě nákladů spojených s jejím odesláním. V případě zájmu zákazníka o opakované doručení již jednou NEVYZVEDNUTÉ objednávky, bude účtován poplatek za dopravu podle zákazníkem vybrané přepravy.

Odhlášení z novinek lze provést pomocí odkazu v emailu, který není starší než 30 dnů.

Dokončením nákupu uživatel souhlasí s odběrem novinek.

Vytvoření objednávky

 1. Zvolte zboží, které jste si na webové stránce vybrali, a klikněte na tlačítko „Přidat do košíku“.
 2. Před potvrzením objednávky si můžete překontrolovat množství, barvu a velikost zboží nebo dokonce zboží z nákupního košíku zcela odebrat.
 3. Budete muset zadat své osobní údaje, fakturační adresu, případně adresu pro dodání (pokud se neshoduje s fakturační adresou). Pokud jste registrovaným uživatelem, musíte se přihlásit. Pokud jste nový uživatel, můžete se na webové stránce zaregistrovat.
 4. Jakmile budete mít vyplněny všechny osobní údaje, fakturační a doručovací adresu, zvolte způsob doručení a způsob platby.
 5. Než svou objednávku potvrdíte, zkontrolujte si svůj nákupní košík a ujistěte se, že všechny specifikace, jako je velikost, barva a množství, odpovídají vašim požadavkům, a klikněte na tlačítko „Odeslat objednávku“. Pokud jste si zvolili platbu online kartou Visa či MasterCard, budete přesměrováni na webovou stránku bezpečné platby.
 6. Zadáním objednávky prostřednictvím webové stránky zaručujete, že jste právně způsobilý/á uzavírat závazné smlouvy a je vám nejméně 18 let.
 7. Potvrzenou objednávku nelze změnit, avšak můžete objednávku zrušit zasláním požadavku na naši zákaznickou podporu info@gfkpro.cz. Objednávku je možné zrušit, pokud již zboží nebylo zabaleno a odesláno.

Sloučení objednávek

Z kapacitních důvodů není možné objednávky spojovat ani slučovat do jedné.

Archiv smluv

Smlouvy uzavřené mezi společností GFK Pro, s. r. o. a jejími zákazníky jsou uloženy v elektronickém archivu, který je přístupný pro registrované zákazníky přímo z jejich uživatelského účtu. Smlouva je archivována minimálně po dobu pěti let ode dne realizace, ne však déle než po dobu vyžadovanou příslušným zákonem.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZÁKAZNÍKEM, VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Jako zákazník máte 14 dní po obdržení zboží na to, abyste změnili svůj názor a zboží se rozhodli vrátit. Můžete zrušit jakoukoliv online objednávku a vrátit zboží v souladu s podmínkami uvedenými v tomto oddílu, s výjimkou zboží, které je z této možnosti vyloučeno ze zákona:

 1. Personalizované zboží nebo zboží na zakázku;
 2. Zboží, které se rychle kazí nebo má krátkou trvanlivost;
 3. Zboží, které je z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů utěsněno, pokud jste je otevřeli;
 4. Zboží, které bylo po dodávce neoddělitelně smíseno.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy

Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná plynout dnem doručení zboží, a to:

 1. datem převzetí zboží,
 2. datem, kdy byla převzata poslední dodávka zboží (v případě smlouvy týkající se několika druhů zboží nebo dodávky několika částí) nebo
 3. ode dne převzetí první dodávky zboží (v případě smlouvy týkající se více druhů Zboží dodávaných v opakované dodávce

Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí 14 dnů ode dne, kdy bylo zboží dodáno. Pokud se objednávka skládá z více položek nebo částí, které jsou doručeny v různých dnech, pak lhůta pro odstoupení od smlouvy (ve vztahu k objednávce jako celku) končí 14 dnů po dni, kdy byla doručena poslední z položek nebo částí.

Jak odstoupit od smlouvy

Odstoupit od smlouvy můžete primárně prostřednictvím online formuláře pro vrácení zboží na webové stránce, kde budete požádáni o vyplnění údajů a podrobností o příslušné objednávce. Smlouvu na zboží můžete zrušit v uživatelském účtu, zasláním e-mailu na adresu info@gfkpro.cz nebo telefonicky na telefonním čísle, +420 XXX XXX XXX (pokud se nacházíte na území České republiky).

Vrácení zboží

Vracené zboží by mělo být nepoškozené, čisté, hygienicky nezávadné, v původním obalu, mělo by být neopotřebované, mít originální štítky a ve stavu a hodnotě, ve které jste zboží obdrželi. Zboží musí být vráceno kompletní, tj. spolu s dodaným příslušenstvím, kompletní dokumentací a dárky, je-li to relevantní.

Zboží musíte odeslat poštou nejpozději 14 dnů po datu, kdy byla společnost GFK Pro, s. r. o. o zrušení a odstoupení informována. Pro vrácení prosím použijte jeden z těchto způsobů:

  • Adresa pro navrácení balíku:Českou poštou

GFK Pro, s. r. o.
(číslo objednávky)
Na spojce 511/9
Praha 10 – Vršovice
101 00

Vrácení Zboží probíhá na Vaši zodpovědnost. Doporučuje se odeslat Zboží poštou a formou doporučené zásilky. Zároveň Vás upozorňujeme na to, že nesete veškeré náklady na vrácení Zboží, s výjimkou případů, kdy jsme Vám nějakou položku zaslali omylem nebo Vám bylo dodáno již poškozené zboží a tato skutečnost byla uznána při vrácení reklamačním oddělením. Pokud zboží nemůže být pro svou povahu vráceno poštou, budeme Vám účtovat poplatek za jeho převzetí.

Uvědomte si prosím, že pokud je zboží doručeno společně s jakýmikoliv dary, vy i my jsme uzavřeli smlouvu o dárcovství za podmínky, že taková darovací smlouva skončí, jakmile zákazník smlouvu podle tohoto bodu 5 zruší. Následně musíte zboží vrátit společně s dary a vším, co jste s ním získali; pokud nebude zboží takto vráceno, bude tato situace považována za bezdůvodné obohacení. Pokud položky získané bezdůvodným obohacením nelze vrátit, je společnost GFK Pro, s. r. o. oprávněna požadovat peněžní náhradu ve výši běžné ceny.

Máte zákonnou povinnost zacházet se zbožím přiměřeně a zodpovědně, dokud je ve Vašem držení. Pokud tuto povinnost nesplníte, společnosti GFK Pro, s. r. o. může vůči vám vzniknout právo na náhradu škody. To platí pro všechno vrácené zboží.

Výměna zboží

Výměna zboží není dostupná. Nejpozději do 14 kalendářních dnů od přijetí vráceného zboží do systému Vám budou prostředky za vrácené zboží převedeny na vámi zadaný bankovní účet.

Vrácení peněz

Společnost GFK Pro, s. r. o. vám v plné výši vyplatí na bankovní účet peníze za veškeré zboží, které vrátíte podle odstavec 5, ale odečte od této částky náhradu rovnající se jakémukoli snížení hodnoty zboží v důsledku toho, že jste s ním manipuloval nad rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a funkce zboží.

Pokud vracíte veškeré zboží v objednávce, společnost GFK Pro, s. r. o. také vyplatí vaše náklady na počáteční doručení, ale pouze do výše standardního poplatku za doručení. Nemůžeme vrátit žádnou bonusovou část jakéhokoli poplatku za doručení. Pokud nevracíte všechno zboží v objednávce, společnost GFK Pro, s. r. o. vám náklady na počáteční doručení nevyplatí.

Jakmile vám bude částka vrácena, obdržíte potvrzovací e-mail s podrobnou informací o částce, která byla vrácena a zboží, které společnost GFK Pro, s. r. o. obdržela zpět. Pokud vám vznikne nárok na refundaci nebo úhradu, společnost GFK Pro, s. r. o. vám ho vyplatí stejnou platební metodou, kterou jste původně použili k provedení platby (s výjimkou v případě doručení na dobírku). GFK Pro, s. r. o. Vám vrátí peníze ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, nebo dříve, pokud společnost obdrží zboží, za které se vrácení peněz poskytuje, nebo pokud dokážete, že nám Zboží už bylo odesláno zpět.

 1. ZÁRUKA

Vady zboží

V případě, že dodané zboží bude mít zjevné materiálové nebo výrobní vady včetně poškození zboží při přepravě, pak takové vady okamžitě reklamujte u nás nebo u dopravce, který zboží doručuje. Neuplatněním reklamace však nejsou dotčeny vaše zákonné nároky. U všech vad zakoupeného zboží, které se vyskytnou v zákonné záruční době, si můžete uplatnit nárok na dodatečné plnění, a v případě splnění zákonných podmínek – další nároky na slevu z ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

Záruční doba

Záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem doručení zboží zákazníkovi. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku způsobené nesprávným používáním, nedostatečnou údržbou či úmyslným poškozením.

Jakékoliv reklamace vad je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za vady se můžete domáhat u soudu pouze tehdy, pokud jste vady vytkli ve lhůtě nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží.

Naše odpovědnost

Neneseme žádnou odpovědnost za nedodržení zvláštních pokynů na péči uvedených na Zboží nebo na obalu Zboží.

Neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli přímou, nepřímou, mimořádnou, náhodnou, sankční nebo jakoukoli jinou škodu nebo ušlý zisk, poškozená data nebo jiný nehmotný majetek v rozsahu povoleném příslušnými zákony. Tato výhrada se vztahuje i na případy, kdy jsme byli informováni, věděli nebo měli vědět, že takové škody mohly vzniknout. Žádné ustanovení těchto Podmínek nebude vykládáno tak, aby omezovalo nebo vylučovalo odpovědnost, která nemůže byt omezena nebo vyloučena příslušnými zákony. Ve všech případech a v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy je naše celková odpovědnost za škody a ztráty způsobené v souvislosti se Smlouvou přísně omezena výší kupní ceny zaplacené za zakoupené Zboží.

Vyšší moc

Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoliv nesplnění nebo zpoždění plnění našich závazků vyplývajících ze Smlouvy, které bylo způsobeno událostmi, které jsou mimo naši přiměřenou kontrolu (“Události vyšší moci”). Událost vyšší moci zahrnuje jakýkoliv čin, událost, nečinnost, opomenutí nebo nehodu, která je mimo naši přiměřenou kontrolu a zahrnuje zejména (bez omezení) následující skutečnosti:

– stávky, výluky nebo jiná průmyslová omezení,

– občanské nepokoje, povstání, invaze, teroristický útok nebo hrozbu teroristického útoku, válku (ať již vyhlášenou či nikoliv), hrozbu války nebo přípravy na válku;

– požár, výbuch, bouři, povodeň, zemětřesení, sesuvy nebo propad půdy, epidemie nebo jinou přírodní katastrofu

– nedostupnost používání železnic, lodní dopravy, letadel, automobilové dopravy nebo jiných prostředků veřejné či soukromé dopravy

– nedostupnost používání veřejných nebo soukromých telekomunikačních sítí; a

– akta, výnosy, právní předpisy, vyhlášky nebo omezení jakékoliv vlády

Plnění našich povinností vyplývajících z jakékoliv Smlouvy se považují za pozastavené po dobu trvání Události vyšší moci a lhůta pro plnění našich povinností se prodlužuje během trvání Události vyšší moci. Vynaložíme přiměřené úsilí k ukončení Události vyšší moci nebo k nalezení řešení, díky kterému bude možné plnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy i přes Události vyšší moci.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platba kartou – GoPay

Možnost platby okamžitě v procesu objednávání zadáním údajů o vaší platební kartě prostřednictvím zabezpečené platební brány GoPay, která platby zprostředkovává. Při odeslání zboží bude skutečná fakturovaná cena zaplacená z Vaší platební karty po uplatnění slev, případně poukázek, atd.

Platba na dobírku

Platba za zboží se provede v hotovosti při dodání balíku ve výši uvedené ve faktuře. V případě odstoupení od smlouvy se platba vrátí bankovním převodem. Pro tento účel potřebujeme informace o vašem bankovním účtu včetně kódu banky, který vyplňujete v online formuláři.

Upozorňujeme, že výběrem platby na dobírku souhlasíte s tím, že společnost FC ecom vám může vrátit peníze prostřednictvím převodu bankovního účtu, pokud se rozhodnete smlouvu zrušit.

 1. DOPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Všechny objednávky expedujeme prostřednictvím služby Balík do ruky České pošty nebo PPL. Zásilku platíte při převzetí (pokud jste nezaplatili předem kartou online).

Cena dopravy a způsob doručení:

Česká pošta (platba kartou)…………………………….. 399Kč
Česká pošta (dobírka)……………………………………… 99Kč

PPL (platba kartou)………………………………………….. 399Kč
PPL (dobírka)…………………………………………………… 99Kč

Osobní odběr Praha ……………….. ZDARMA

Osobní odběr – Pokud zákazník zvolil vyzvednutí zboží na prodejně, bude při dostupnosti zboží zákazník kontaktován a informován o možnosti zboží odebrat. Vyčkejte prosím na zprávu o možnosti vyzvednutí, dříve není možné zboží vyzvednout. Upozorňujeme, že i na zboží vyzvednuté na prodejně či výdejně platí možnost vrácení zboží do 14 dnů.

Poplatek se platí při převzetí jednoho či více produktů z objednávky. Při vrácení všech produktů z objednávky bude poplatek vrácen zákazníkovi.

O odeslání zboží bude zákazník informován e-mailem, zpravidla je zásilka doručena následující den po obdržení e-mailu o odeslání zásilky. Kurýr PPL zákazníka bude kontaktovat v den doručení na telefon uvedený v objednávce. Je možné se domluvit na jiném datu nebo místě převzetí. U České pošty je balíček uložen nejdéle 7 pracovních dní.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GFK Pro.cz tímto vyhrazuje a zaručuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za soukromé a důvěrné a je s nimi zacházeno v souladu se Pravidly ochrany osobních údajů.

 1. ROZHODNÉ PRÁVO, ORGÁN DOZORU A ŘEŠENÍ SPORŮ

Rozhodné právo

Tyto podmínky a smlouvy se budou řídit a vykládat v souladu se zákony České republiky.

Alternativní řešení sporů

Veškeré spory vyplývající ze smlouvy mezi námi a spotřebiteli v Evropské unii, které jsme nemohli společně vyřešit, mohou být vyřešeny mimosoudní cestou prostřednictvím alternativního řešení sporů nebo postupu řešení sporů online.

Příslušným orgánem pro alternativní řešení sporů mezi obchodníky a spotřebiteli je Česká obchodní inspekce:

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

URL: www.adr.coi.cz

Seznam mimosoudních orgánů v Evropské unii naleznete na této internetové stránce: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm

Jako spotřebitel v Evropské unii můžete využít platformu určenou pro online řešení sporů, kterou vede Evropská komise a která je dostupná na této internetové stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Veškeré stížnosti lze podat vyplněním kontaktního formuláře nebo informovat dozorové orgány. Na soulad se zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, je dohlíženo Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz).

Zdvořile Vás žádáme, abyste se před kontaktováním příslušných orgánů nejprve obrátili s daným problémem na firmu FC ecom s.r.o. a prostřednictvím kontaktní akdresy info@gfkpro.cz.

Jurisdikce

V rozsahu povoleném právními předpisy týkajícími se kolizního práva mají soudy České republiky výlučnou pravomoc rozhodovat o jakémkoli sporu nebo nároku, který vznikne na základě nebo v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím předmětem nebo vypracováním (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků).

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

Případné spory mezi GFK Pro, s. r. o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak zdvořil doporučujeme Kupujícímu kontaktovat GFK Pro, s. r. o. prostřednictvím emailu info@gfkpro.cz pro vyřešení nastalé situace.

Naše právo na změnu těchto podmínek a webových stránek

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2020 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle nebo elektronicky na www.orientstock.cz a www.orientstock.com.

Vyhrazujeme si právo dočasně nebo trvale upravit nebo odstranit tuto webovou stránku (nebo její část) i bez předchozího upozornění. Neneseme žádnou odpovědnost vůči Vám ani žádné třetí straně za jakoukoli změnu nebo odstranění webových stránek.

12. KONTAKTY

Pro získání dodatečných informací týkajících se produktů, bezpečnosti ochrany osobních údajů, případně jiných dotazů můžete správce kontaktovat na adrese info@gfkpro.cz.

Zpět do obchodu